NÅ: -30% på hele* butikken🎅🏻 Se koden her! 

Bærekraft i fokus

Fjellsport er en raskt voksende friluftsbutikk i Norge og vi har valgt at sette bærekraft høyt opp på agendaen ved å gjøre bærekraft til et av Fjellsport fire kjerneverdier, som ligger til grunn for strategi og beslutninger. Vår ambisjon er å ta en ledende bærekrafts rolle i det norske friluftsmarkedet og informere om det vi gjør. Vi mener åpenhet er bra.

“Vi oppfordrer kundene til å komme seg ut og oppleve det naturen byr på mens vi er bevisste på det ansvaret som følger med. Vi vil legge til rette for at fremtidige generasjoner skal ha de samme mulighetene som oss, og jobber derfor med både kunder, ansatte og leverandører for å sikre at vår felles adferd etterlater et minimalt fotavtrykk.”

Under finner dere Fjellsports bærekraftrapporter og klimaregnskap for 2020 og 2021 hvor dere kan lese mer om arbeidet vi har gjort. Dere finner også våre åpne fabrikklister for våre egne varemerker, og informasjon om produkter som på Fjellsport kalles "Bærekraftmerkede produkter" og er inkludert under filtreringen "Bærekraft".

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon.

På forespørsel skal virksomheter gi informasjon om hvordan arbeidet med å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold foregår internt og eksternt mot leverandører og partnere.

I Fjellsport har vi fokus på menneskerettigheter i alle deler av organisasjonen, i våre leverandørkjeder og i vår forretningsvirksomhet. Har du spørsmål til dette, ta gjerne kontakt med oss.

Sustainability the Outnordic Way

2022

Bærekraftrapport

Klimaregnskap

Bærekraftmerkede produkterForklaring av begreperFabrikk- og garveri-listerBærekraftfilteringen