KundeserviceReturinfo

NÅ: -30% på alt* av turutstyr☀️⛺️ Se mer info her!

 

Bærekraft spørsmål og påstander

 

Inneholder produktene deres noen farlige kjemikalier?

Vi er medlemmer av Kjemikaliegruppen, som er en del av RISE. Kjemikalieforordningen i EU og Norge er den strengeste i verden.

Ved hjelp av Kjemikaliegruppen har vi utviklet et regelverk for å kontrollere bruken av kjemikalier i produktene vi produserer under egne varemerker. Herunder kommer punkter som kontraktskriving, informasjonsinnsamling, risikovurderinger og testing.

For eksterne varemerker må vi i all hovedsak stole på kontrakten vi samarbeider under. Du har kanskje hørt om REACH-stiftelsen, som regulerer et stort antall kjemikalier? Den europeiske Kjemikalieforordningen REACH legger grunnlaget i alt vårt arbeid, og i flere tilfeller har vi også gått enda litt lenger.

Vi arbeider ut ifra tre lister: en «blocklist» bestående av kjemikalier, materialer, produksjonsmetoder og produkter som vi ikke aksepterer. En «utfasing-liste», som hovedsakelig består av materialer vi vil fase ut, men ennå ikke har funnet noen gode alternativer til. Til slutt, en liste med «foretrukne attributter». Her finner vi gode tredjeparts-sertifiseringer og produksjonsmetoder som vi tror vil gjøre en forskjell. Disse finner man også som filtreringsmulighet i butikken, slik at du som kunde kan velge kun å se produkter under ulike sertifiseringer.

Det er disse listene vi kommuniserer til våre leverandører. Vi kan ikke si med sikkerhet at det ikke finnes noen farlige kjemikalier i disse produktene, men vi legger omfattende ressurser i å unngå det.

Hvilke produkter er best fra et miljø- og bærekraftperspektiv?

Hvis vi tar for oss miljø- og klimaperspektivet først, så er alle produkter belastende. Det viktigste vi kan gjøre for å minske klimaavtrykket når vi handler nytt, er å kjøpe produkter av høy kvalitet og bruke produktene så lenge som mulig. Vi jobber for å minske klimaavtrykket i vår virksomhet, men over 60% av avtrykket oppstår i produksjonen av produktene og det er derfor avgjørende at produktene som lages, faktisk brukes så lenge som mulig og repareres om det trengs.

Husk at du kan filtrere på ulike aspekter som tredjeparts-sertifiseringer og produksjonsmetoder, slik at det er enklere å ta gode valg. Disse finner du i butikken og under «Filter» og «Bærekraft».

Hvorfor selgere dere produkter som er produsert i Kina?

Kina er en av verdens ledende produsenter, både av tekstil og flere andre produktkategorier som finnes i vårt sortiment.

Vi starter med transport: Hvis man sammenligner sjøtransport fra Asia med lastebiltransport fra Sør-Europa, så kan begge to stå for like stor andel utslipp. Det er altså ikke slik at en lengre transportvei alltid betyr mer utslipp. For innkommende transport av våre egne produkter, så benytter vi oss av sjøtransport, kun med biodrivstoff.

Det brukes dessverre fortsatt en stor del fossil energi i Kina. Dette er under endring, men overhodet ikke i den takten man trenger. Kina ligger omtrent på samme andel fossil energi som hele verden gjør i gjennomsnitt. Selv i Europa ligger mange land på samme andel av fossil energi, eller en del over. Man kan argumentere for å flytte produksjon fra Kina til Sverige, Norge eller Finland for å bidra til et bedre energiforbruk. Men spørsmålet her blir hvor realistisk det faktisk er. Det finnes noen tekstilindustrier i hvert av landene, men vi ser det nå dessverre ikke som realistisk å tro at vi skal flytte tilbake tekstilindustri i storskala til Nord-Europa. Vi kommer derimot til å forsøke å påvirke våre produsenter til å gå over til fornybar energi, og det er et av de viktigste punktene vi kan påvirke for å nå vårt mål om klimanøytralitet innen år 2028. Hvis vi kan være med å påvirke bare noen få individuelle investeringsbeslutninger til våre leverandører slik at nye fabrikker velger fornybar energi – så kan det være noe av det viktigste vi kan få til når det gjelder innsats for klimaet.

Til slutt er det et spørsmål om demokrati og den politiske utviklingen i Kina. Til tross for at utviklingen dessverre har gått i feil retning de siste årene, har vi imidlertid ikke sett noen forverring av arbeidsforholdene. Slik det er nå, vil vi fortsette å handle med produkter fra Kina. Vi forsøker jevnlig å sikre at produktene eller råvarene ikke kommer fra Xinjiang-provinsen, og vi følger utviklingen i landet.

Hvilke krav stilles til arbeidsforholdene i fabrikkene dere bruker?

Vi er medlemmer av den europeiske organisasjonen Amfori BSCI og forholder oss til de etiske retningslinjene og verktøyene utviklet av denne organisasjonen som grunnlaget for sosiale spørsmål. I Amfori BSCI har vi, sammen med andre medlemmer, alle et ansvar for å inspisere fabrikkene. Som medlem kan man også følge med på at alle fabrikker blir kontrollert hvert år, og systemet er basert på ideen om kontinuerlig forbedring.

Dere sender for mye luft!

Vi jobber kontinuerlig med å velge riktig emballasje for riktig produkt. Vårt lager er automatisert, men pakkeprosessen er manuell og her kan det skje glipp ved valg av emballasje til produkt. Vi prøver alltid å pakke så smått som mulig, men enkelte produkter og produktemballasje trenger noe luft for å sendes trygt og skadefritt. Vi er takknemlige for tilbakemelding i tilfelle du mottar en forsendelse som ikke er pakket riktig – det er kun slik kan vi bli bedre.

Er ikke netthandel generelt dårlig for miljøet? Det er så mye transport.

Faktum er at uttransport av varer kun står for om lag 4% av klimautslippene våre. Det er viktig at vi holder disse utslippene nede, men de 4% gjør ikke netthandel til en stor klimasynder. Et tilsvarende sortiment i fysiske butikker krever større lokaler, som igjen krever sitt av bygging, bemanning, vedlikehold, forsyning med strøm, kjøling/oppvarming og annet. Ansatte, kunder og varer må også fraktes til og fra butikkene. I stedet har vi ett stort lager og varene som sendes fra lageret til våre kunder pakkes sammen i store lastebiler og deler store deler av veien hjem til deg.

Returfrakt er dog et større problem for netthandel. Men det er også veldig viktig at våre kunder har mulighet til å bytte produkter dersom de ikke er fornøyde. Et produkt man ikke er fornøyd med, vil som kjent heller ikke brukes, som igjen er verre da produktet blir liggende uten nytte.

Hvorfor kjører dere såpass salg mye?

Dette er et rimelig spørsmål. Produktene står for mer enn 60 % av våre utslipp, så jo flere produkter vi selger, jo mer utslipp. Det er en vanskelig sak for et selskap å håndtere. Vi lever i en markedsøkonomi og vi må alle forholde oss til det på en eller annen måte. Slik vi ser det er det viktigste at vi ikke presser på for overforbruk. Skal vi være ute i naturen, trenger vi både klær, sko og utstyr. Vi vil ikke at det skal konsumeres mer enn vi trenger. Hvis kampanjene våre fører til at vi tar salg fra konkurrentene våre, synes vi det er OK, men hvis det fører til overforbruk, er det et problem. Dette er som sagt et vanskelig spørsmål som vi har diskutert mye internt, ikke minst i markedsavdelingen vår.

Hvorfor tilbyr dere ikke utleie eller å kjøpe brukt?

Utleie og brukte varer kan bidra til at produktene blir brukt til sitt fulle potensiale og ikke kastes/resirkuleres for tidlig. Det er flere aspekter som er relevante å ta hensyn til når det kommer til dette punktet og en pågående diskusjon på hva vi kan gjøre på denne fronten.

Vårt søsterselskap, Outnorth, er nå i gang med et pilotprosjekt for «Second hand»-kjøp i nettbutikken sin. Det synes vi er veldig kult, og om prosjektet blir en suksess, vil vi se på muligheten for å utvide til Fjellsport.

Bli medlem!

Få velkomstrabatt, nyheter, tips og råd, bursdagsgave, ordreoversikt, eksklusive tilbud og mer!